SILVER

korektura

Program SILVER je dostupný od 25 NS při třech po sobě jdoucích měsících, nebo od 200 NS opravených naší firmou celkem.

Cena za normostranu

od 46 Kč/NS

nebo

799 Kč

GOLD

korektura

Do kategorie GOLD spadají všichni, kteří využili naše služby tři měsíce po sobě pro alespoň 70 NS, nebo jsme jim celkově opravili více než 500 NS.

Cena za normostranu

od 44 Kč/NS

nebo

1599 Kč

DIAMOND

korektura

Do této kategorie spadají všichni, kteří využili našich služeb pro opravu více než 200 NS nejméně tři měsíce po sobě, nebo jsme jim pomohli opravit alespoň 1 300 NS celkem.

Cena za normostranu

od 40 Kč/NS

nebo

3499 Kč